Cadira Laundry

Değerli kaynakları bizimle koruyun!

Cadira Laundry, yıkama sırasında çevreye zarar veren toksik kimyasal ve tekstil yardımcı maddelerin kullanılması yerine çevre dostu ürünlerin kullanımını amaçlayan ve değerli kaynakların korunmasına yardımcı olan çevre dostu bir ürün grubudur.

Denim Yıkamada Temel Sorunlar
Denim endüstrisinin çevreye büyük bir etkisi olduğu bilinen bir gerçektir. Yıkama aşaması bu etkinin büyük bir kısmını oluşturur. Biz Kaiser ve Dystar olarak bu negatif etkinin farkındayız ve sürdürülebilir ürün ve çözümlerimizle bu negatif etkinin değişimi için öncü bir rol üstleniyoruz.

Su ve Enerji

Kimyasalların üretim, kullanımı ve bertaraf sırasında insan sağlığı ve çevreye etkisi

Ponza taşlarının neden olduğu çamur oluşumu

1. Zorluk: Su ve Enerji Tüketimi

Hepimiz farkındayız ki yıkama aşaması büyük miktarda su ve enerji tüketimi gerektirir ve bu dünyamız için artık kabul edilebilir değildir.

Cadira Laundry su ve enerji tüketimini azaltmak için çeşitli çözümler sunar. Öncesinde ve sonrasında işlem gerektirmeyen çevre dostu ürün çeşitliliğine sahiptir. Cadira Laundry ürünleri düşük flötte oranına sahip makine uygulamaları için uygundur. Ayrıca, Cadira Laundry ürünleri oda sıcaklığında aktive olarak önemli miktarda enerji tasarruf sağlar.
Geleneksel denim yıkama yöntemleriyle karşılaştırıldığında, Cadira Laundry ürünleriyle sürdürülebilir yıkama yöntemleri büyük miktarda tasarruf sağlar.

Araştırmalara göre Cadira Laundry aşağıdaki avantajlara sahiptir:

%90'a kadar daha az su tüketimi

%60'a kadar daha az kimyasal etki

%45'e kadar daha az çalışan etkisi

%40'a kadar daha az enerji tüketimi

2. Zorluk: Kimyasalların etkisi: Potasyum Permanganat

Potasyum permanganatın (KMnO4) sprey aplikasyonu dünyadaki en yaygın ağartma yöntemlerinden biridir. Lokal ağartma görünümünde olan denimlerin çoğu potasyum permanganat ile yapılmıştır.

Ne yazık ki, hala ağartma sistemlerinin %90’ı işçiler tarafından açık spreyleme sistemlerinde potasyum permanganat kullanılarak yapılmaktadır. Bu, dünyada her gün 5 tondan fazla potasyum permanganatın kullanılması demektir.

Potasyum permanganat iyi ağartma efekti sağlamasına rağmen insan sağlığına ve çevreye zararlı bir kimyasaldır. Aynı zamanda, ağır metal bileşenlerden oluşur ve biyolojik olarak parçalanmaz. Potasyum permanganat, yüksek balık toksisitesi ile çevre için tehlikeli olan maddeler sınıfındadır.

Dünyada birçok ülkede, potasyum permanganatın zararlı sonuçlarından dolayı katı düzenlemeler mevcuttur. Buna rağmen, potasyum permanganat ucuz olması ve işlevi sebebiyle tercih edilen bir ürün olmaya devam etmektedir.
Biz Kaiser ve Dystar olarak bu zararlı kimyasalı yıkama işlemlerinden çıkarmaya ve çevre dostu ürün alternatifleri ile değiştirmeyi amaçlıyoruz. Cadira Laundry, doğru koşullarda potasyum permanganat için harika birer alternatif olabilecek birkaç ağartma ürününe sahiptir.

Potasyum Permanganat yerine kullanılabilecek alternatif ürünler

Lava Con DOZ & Lava Con DOZ Conc

Lava Con DOZ denim yüzeyi üzerinde ozon ağartma efektini aktive eden özel olarak tasarlanmış bir üründür. Parlak ve temiz ağartılmış görüntü sağlar ve denim yüzeyinde taş efekti görünümünü iyileştirir.

Kolay Kontrol

Hem Sülfür hem Indigo Üzerinde Etkili

Ozon Ağartma

Lava Zyme NBF & Lava Con NAF

Lava Zyme NBF & Lava Con NAF potasyum permanganata karşı geliştirilmiş ilk çevre dostu alternatif lokal enzimatik ağartma ajanıdır. Bu enzimatik ağartıcı oda sıcaklığında çalışır ve mukavemet kaybına sebep olmaz.

Enzim Yapısı

Isıl İşlem Gerektirmez

Mukavemet Kaybına Sebep Olmaz

Lava Con NRT & Lava Con PBA

Lava Con NRT & Lava Con PBA denim üzerinde parlak ve temiz görünüm sağlayan organik ağartma ajanlarıdır. Bu iki ürün indigo ve sülfür yüzeylerde parlak ağartma görünümü sağlar.

Kötü Koku Oluşturmaz

Ağır Metal İçermez

GOTS onaylıdır

Lava Con LSB & Lava Con LAC

Lava Con LSB zımparaya en yakın görüntüyü sağlayan lazer doğallaştırıcısıdır. Lava Con LAC, lazer etkisini güçlendiren bir lazer aktivatörüdür.

Kötü Koku Oluşturmaz

Ağır Metal İçermez

GOTS onaylıdır

3. Zorluk: Ponza Taşının Neden Olduğu Çamur Atık Oluşumu

Ponza taşı sağladığı taş efekti sebebiyle yıkama proseslerinde eşsiz bir rol oynar. Ancak, ponza taşları birçok çevresel dezavantaja sahiptir. Ponza taşı denim endüstrisinde değiştirilmesi gereken zorluklardan biridir.
Ponza taşlarını yıkama proseslerinden elimine etmek dezavantajları sebebiyle kaçınılmazdır. En büyük çevresel dezavantajlardan birisi ponza taşlarının çamur atık oluşumuna sebep olması ve çevreye salınımıdır. Ne yazık ki, her sene yaklaşık 350-400 bin ton ponza çamuru çevreye salınmaktadır. Madencilik ve ulaşım, karbon ayak izini artıran bir diğer sorundur.
Kaiser ve Dystar olarak yıkama proseslerinde ponza taşlarını çevreci ürünlerle değiştirmeyi hedefliyoruz. Cadira Laundry, doğru koşullarda ponza taşları için harika alternatif olabilecek enzim ve sentetik taşlara sahiptir.

Ponza Taşı Alternatifleri;

F-Stone 2020 – Dayanıklı Sentetik Taşlar

F-Stone, ponza taşlarının çevre dostu bir alternatifi olan yüksek dayanıklılığa sahip sentetik taşlardır. Bu taşlar 6000’den fazla yıkama sağlayabilen en dayanıklı taş alternatiflerinden biridir. Çevreye sıfır atık etkisi olan geri dönüştürülebilir taşlardır.

Lava Cell NSY

Lava Cell NSY, susuz ortamda taşsız taş yıkama etkisi elde etmek için geliştirilmiş susuz taş yıkama enzimidir.

KKT Powder Activator – Enzim Aktivatörü

KKT Powder Activator oda sıcaklığında susuz ortamda çalışan özel bir taş yıkama enzim aktivatörüdür. Lava Cell NSY + KKT Powder Activator birlikte kullanıldığında, geleneksel taş yıkama işlemine en yakın sonuçları elde etmemizi sağlar.